Papyrusene


 

 

Home
Up

 

Ofte hører man at det refereres til den såkalte ”grunnteksten” i diverse avhandlinger.
Men hva er nå denne ”grunnteksten”. For det nye Testamentet som vi skal se på i
dette heftet så handler det ikke om noe originalskrift som ligger på noe museum et
eller noe annet sted. Originalbrevene (autografen) til f. eks Paulus brever er for lengst
gått tapt. Men i kampen mot kjetteren Markion midt på 100-tallet påropte kirkens
ledere seg å inneha originalskrifter fra Det Nye Testamentet. Tertullian skriver mot
slutten av det andre århundre om kirkens ledere som har ”de autentiske brev”.

Les hele avhandlingen som pdf fil: Det Nye Testamentets alle papyrus

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no