Bruksanvisning V100


 

 

Home
Up

 

Først:

Fjern de to lokkene som dekker battenåpningene.

NB! Hold S-knappen nede i 3 sek.

Sett inn batteri for elektronikk (3) først, deretter banen for motor (2).

Trykk deretter på S-knappen.

 

Stille klokka i STOP:

Trykk S-knappen tre ganger. Pilen peker mot

Still timene ved å trykke inn h-knapp og minuttene ved å trykke inn m-knapp

Ved å holde h- resp. m-knapp nede stilles timer og minutter fortiøpende.

Pumpa returnerer automatisk til STOP 8 sek. etter siste trykk.

 

Ampulleskift i STOP:

Trykk på S-knappen to ganger. Pilen peker mot full ampulle.

Trykk deretter samtidig inn både h- og m-knappene.

Displayet viser nå flill ampulle dvs. 315 i.e.

Pumpa returnerer automatisk til STOP etter 12 sek.

 

Oppfvlling av slangesett i STOP:

Trykk på S-knappen en gang. Pilen peker mot slangesett/nål. 20 i.e. vises i displayet.

Trykk deretter ned både h-, og m-knappene og hold dem nede. Trykk inn S-knappen samtidig.

Stopp oppfyllingen når en dråpe insulin kommer til syne på nålspissen ved å trykke på h- evt. m-knappen.

Pumpa returnerer automatisk til STOP.

 

Innstilling av BASAL-dose (u/h) i STOP:

Trykk inn S-knappen fire ganger. Pilen peker mot P og total BASAL-dose døgn vises på displayet.

Trykk inn S-knappen ytterligere en gang (innen 12 sek.).

Første timeintervall fra midnatt 00.00 til 01.00 vises sammen med innprogrammert timedose. Pilene peker mot P og u/h (unit hour).

Ved hvert påfølgende trykk på S-knappen flyttes klokken en time fram.

Ulli-BASAL-do sen økes i trinn på 0.1 i.e. ved å trykke h-knapp og minskes ved å trykke m-knapp.

Slik programmerer du inn din personlige BASAL-dose time for time.

12 sek. etter siste BASAL-dose innprogrammering (23.00 - 24.00) returnerer pumpa automatisk og den nye totaldøgn BASAL-dosen vises. Deretter går pumpa tilbake til STOP.

 

AV og PÅ, STOP og RUN:

Hold h- og m-knappene nede samtidig i ca. 3 sek.

STOP forsvinner og RUN kommer fram på displayet. Slipp h- og m-knappene.

Motsatt: h- og m-knappene holdes nede samtidig i ca. 3 sek. RUN forsvinner og STOP kommer fram P& displayet. Slipp så h- og m-knappene.

 

BOLUS-måltidsdose i RUN:

Trykk h- eller m-knappen en gang. Fortsett å trykke den knappen du begynte å trykke på. Bn, to, tre, fire ganger osv.

Hvert trykk representerer 0,5 i.e., dvs. 8 trykk å 0,5 = 4 i.e. BOLUS-dose (måltidsdose).

Dersom du programmerer for høy BOLUS-dose, trykk på motsatt knapp og dosen annuleres. Begynn på nytt.

 

Basaldosen sperres (Pr L) eller åpnes (Pr. U) i STOP

Trykk inn 5-knappen fire ganger. Pilen peker mot P og total BASAL-dose døgn vises på displayet.

Hold h- og m-knappene nede og trykk samtidig 5-knappen.

Pr L (sperret) og event. Pr U (åpen) fremkommer på displayet.

I sperret posisjon kan man ikke justere Basaldosen - motsatt i åpen posisjon.

 

Spesialfunksjoner i STOP:

BASAL-doseøkning

Trykk h-knappen en gang. Trykk så en, to, tre, fire, osv. ganger innen 8 sek. Ved hvert trykk økes BASAL-dosen med 10%. Max økning er 100% (2,00 vises i displayet).

BASAL-doseøkningen varer kun i 12 timer, men kan når som helst avbrytes ved å sette pumpa i STOP, for deretter å sette den i RUN.

BASAL-dosereduksion

Trykk på m-knappen en gang. Trykk så en, to, tre, fire, osv. ganger innen 8 sek. Ved hvert trykk reduseres BASAL-dosen med 10%, max reduksjon er 100 (0,00 vises i displayet).

BASAL-dosereduksjonen varer kun i 4 timer, men kan avbrytes når som helst ved å sette pumpa i STOP for deretter å sette den i RUN.

 

Koble vekk lydsignalene i STOP:

Trykk på S-knappen tre ganger. Innen 8 sek. trykker du samtidig ned både h- og m-knappene.

Lydsignalene kobles ut, men alarmsignalene vil fortsatt være virksomme.

Det er ikke tjirådelig å koble ut lydsignalene.

Fro å koble inn lydsignalene igjen, gjøres prosessen en gang til:

Hold både h- og m-knappene nede til lyden kommer tilbake.

 

Koble vekk STOP-alarmen i STOP:

Har pumpa vært i RUN og settes til STOP, alarmeres det hvert minutt. Dette for å markere STOP. Pumpa leverer ikke insulin. STØP-alarmen fjernes ved å trykke ned S-knappen tre ganger.

Innen 8 sek. trykker du samtidig ned både h- og m-knappene. Slipp og trykk på nytt ned både h- og m-knappene samtidig. STØP-alarmen vil da forsvinne.

Dette gjøres knn når pumpa legges bort for noen timer.

Når pumpa settes i RUN blir STOP-alarmen aktivert på nytt.

 

DATA-hukommelsel tilleggsinfo. Oversikt:

a) Ampulleinnhold - restmengde insulin tilbake i ampullen

b) Denne dagens totalt leverte insulinmengde. BASAL-doser og BOLUS-doser i samlet mengde i.e. regnet siden midnatt (00.00).

c) Måltidsdoseleveringer - angitt i mengde i.e. og leveringstidspunkt. Det er mulig å få frem de siste 10 leverte måltidsdosene.

d) Error-meldingeri alarmer

Det er mulig å få frem de siste 5 error-meldingene med kodeangivelse (se baksiden på pumpa) og tidspunktet når de ulike alarmene ble utløst.

 

Slik giør du i praksis:

Ampulleinnhold - restmengde insulin tilbake i ampullen i RUN.

Trykk inn S-knappen en gang. Displayet viser restmengde insulin i ampul len.

Trykk inn S-kuappen innen 12 sek. nok en gang - dagens totale leverte insulinmengde -

BASAL-doser og BOLUS-doser i samlet mengde i.e. regnet siden midnatt (00.00) vises i

displayet. (Legg merke til pilens plassering).

Trykk inn S-knappen fortløpende innen 12 sek.

Ved første trykk vises siste BOLUS-dose angitt med mengde i.e. og tidspunkt (01) deretter nest siste BOLUS-dose angitt ved mengde i.e. og tidspukkt (02) osv. Det er mulig å få frem de siste 10 BOLUS-dosene angitt med mengde j.e. og tidspunkt. Trykk inn S-knappen, også nå fortløpende innen 12 sek.

Error-meldingenel -alarmene vises på displayet. Den siste error-meldingen angis med tidspunkt (når) og med kodeangivelse.

Det er mulig å få frem de siste 5 error-meldingene.

12 sek. etter siste info vises den aktuelle BASAL-dose i displayet.

 


Denne kort-versjonen av den fulistendige bruksanvisningen (kun engelsk) er ment som en hjelp i hverdagen. Det er nødvendig å lese den engelske bruksanvisningen i tillegg.

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no