Tro på Bibelen


 

 

Home
Up

 

Derfor tror jeg på Bibelen

 
 
INTRODUKSJON
 
1.       Bibelen er en vidunderlig bok, den er høyt aktet av mange…
a.       Bibelen har bestått gjennom generasjoner. 
I den høyeste betydning er Bibelen for oss det enestående 
skattkammer av evige, åndelige sannheter. 
Den er i den mest håndgripelige mening den første og uunnværlige inspirasjonskilde 
for Amerikas liv og frihet. - Dwight Eisenhower
b.       Det Nye Testamentet er den aller beste boken som har vært 
eller vil bli kjent i hele verden. - Charles Dickens
 
2.       Jeg skammer meg ikke over å bekjenne min egen tro på Bibelen…   
a.       Som Guds Ord.
b.       Skrevet av mennesker, inspirert av Guds Ånd.  2 Tim 3:16-17
 
[Hvilke bevis har vi for å kunne tro at Bibelen er inspirert av Gud? 
Det er mange, men la oss se på noen få til å begynne med…]
 
I.                   BIBLENS ENSARTETHET
 
A.     BIBLEN ER EN SAMLING AV 66 BØKER...
1.       Skrevet over:
a.       En periode på 1600 år
b.       Som strekker seg over 40 generasjoner
2.       Skrevet av ca. 40 forfattere fra alle samfunnslag; f.eks.:
a.       Moses, en politisk leder opplært på universitetene i Egypt.
b.       Peter, en fisker Matt 4:18
c.       Amos, en hyrde Am 1:1
d.       Josva, en general i militæret
e.       Nehemias, en munnskjenk Neh 1:11
f.        Daniel, en statsminister
g.       Lukas, en lege Luk 1:1-3
h.       Salomo, en konge
i.         Matteus, en toller Matt 9:9
j.         Paulus, en teltmaker og en rabbi Apgj 18:3 og Fil 3:5-6

3.       Skrevet på forskjellige steder
a.       Moses i ørkenen 2Mos 17:14
b.       Jeremias i fangehullet Jer 37:16
c.       Daniel på fjellsidene og i et palass Dan 7:1
d.       Paulus på innsiden av fengselets vegger Fil 1:13
e.       Lukas mens han reiste
f.        Johannes i eksil på øya Patmos Åp 1:9
g.       Andre under krig og harde kamper. 

4.       Skrevet under forskjellige tider og under forskjellige omgivelser.
a.       David under krigstid, Salomo under fredstid 1Krøn 22:8-9
b.       Noen skrev mens de var på lykkens høyder, 
mens andre skrev mens de var i dyp sorg og fortvilelse. 


5.       Skrevet på tre kontinenter og på tre forskjellige språk.
a.       Asia, Afrika, Europa
b.       Hebraisk, Arameisk, Gresk

6.       Dette inkulderer hundrevis av kontroversielle emner
a.       Opprinnelsen til mennesket og universet
b.       Guds natur
c.       Menneskets syndige nature og menneskets forløsning
 
B.     LIKEVEL ER DET HARMONI OG SAMMENHENG...
1.       Det tapte paradis i 1.Mosebok blir til det nye paradis i Åpenbaringen. 
Mens veien til livets tre blir stengt i 1.Mosebok så blir veien evig åpnet i Åpenbaringen. 
- Geisler and Nix
2.       Sammenlign kontinuiteten og sammenhengen i Bibelen med 
hvilket som helst annet verk av mennesker. 
a.       Forestill deg hva du ville få om du bare tok ti forskjellige forfattere: 
Fra ett samfunnslag, en generasjon, ett sted, samme tid, med samme sinnstemning, 
fra samme kontinent og med samme språk.
b.       Uttale seg over ett kontroversielt emne. 
c.       Du ville fått en sammenblanding av ideer, og ingen harmoni.
3.       Hva er årsaken til Bibelens enighet og overensstemmelse?
a.       Skribentene var alle inspirert av den samme Gud 2 Pet 1:20-21
b.       Dette gir oss bevis for at Bibelen er Guds ord. [Et annet bevis for Bibelens inspirasjon er…]
 
II.                BIBELENS VITENSKAPLIGE FORHÅNDSKUNNSKAP 
A.     GRUNNLAGET FOR ARGUMENTET...
1.       Bibelen forteller vitenskaplige sannheter som…
a.       Var ukjent for mennesker med datidens visdom og kunnskap.
b.       Ble slått fast som sannhet hundrevis av år før den menneskelige oppdagelsen.
2.       Bibelens forfattere kunne bare vite om disse sannheter gjennom inspirasjon fra Gud.

 
B.     NOEN FÅ EKSEMPLER...
1.       Jorden er rund - Es 40:22
2.       Jorden svever fritt i verdensrommet - Job 26:7
3.       Havets strømninger - Salme 8:8
4.       Havets kilder - Job 38:16
5.       Alle nasjoner har ett blod – Ap.gj. 17:26
 
[Dette er noen eksempler på vitenskaplige fakta som er omtalt i Bibelen 
og som nylig har blitt bekreftet ved hjelp av moderne forskning. Andre bevis på Bibelens inspirasjon er...]
 
III.             OPPFYLLELSEN AV PROFETIENE I BIBELEN
 
A.     GRUNNLAGET FOR ARGUMENTET...
1.       Profetiene i Det Gamle Testamentet beskriver detaljerte begivenheter 
som ligger utenfor menneskelige forestillinger. 
2.       Hvordan kunne de skrive slikt?
a.       De tilskrev dette til Gud!
b.       Og Gud erklærte at disse beviser hans eksistens 
og suverenitet over alle mennesker og hedenske guder. - Es 41:21-24; 42:8-9; 46:8-11
 
 
B.     NOEN EKSEMPLER...
                                                  i.      Babylons fall ble beskrevet 200 år før det skjedde. - Es 13:17-22
                                                ii.      Egypts skulle bli ødelagt mer av intern borgerkrig enn av ytre fiender. - Es 19:1-4
                                              iii.      Den totale avfolkingen og ødeleggelsen av Ninive. - Sef 2:13-15
                                              iv.      Tyrus fall, “en tørkeplass for fiskegarn” - Esek 26:1-5
      
[Det er mange andre eksempler på oppfylte profetier. 
Spesielt gjelder dette profetier som er relatert til Messias komme, 
men her er noen flere grunner til at jeg tror på Bibelen…]
 
IV.              BIBELENS PÅVIRKNING
 
A.     PÅ VÅR SIVILISASJON...
1.      Bibelen har påvirket i stor grad...
a.  Kunst, musikk og literatur
b.  Utdanning, rettsystemer og vitenskap
 
B.     PÅ VÅRT PERSONLIGE LIV...
1.      Den har forvandlet livet til millioner av mennesker.
a.       Den har påvirket mennesker til  å bli både misjonærer og martyrer.
b.       Den har gjordt dem til bedre ektefeller, foreldre, 
venner, naboer og arbeidere. 
c.       Utallige mennesker vil være enig i Davids ord i Salme 19:7-11.
2.      Et par sitater:
a.       Gjennom mange år har jeg hatt den praksis 
at jeg har lest igjennom Bibelen en gang hvert år. 
- John Quincy Adams
b.       I all min fortvilelse og engstelse har Bibelen aldri sviktet. 
Den har alltid gitt meg lys og styrke. - Robert E. Lee
         
 
KONKLUSJON
 
1.  Det finns både objektive og subjektive bevis for at Bibelen er Guds Ord....
a.       De objektive bevis er blant annet Bibelens entydighet, forutviten og de oppfylt profetier. 
b.       De subjektive bevis er den innflytelse som Bibelen har på våre liv og den verden vi lever i. 
 
2.  Tror vi virkelig og setter vi virkelig pris på Bibelen som Guds Ord...?
a.       Jeg tror Bibelen er Guds beste gave som noensinne er gitt til mennesker. 
Alt godt fra Frelseren blir gitt til oss gjennom denne bok. - Abraham Lincoln
b.       Innenfor permene til denne ene bok, Bibelen, 
gis svarene på alle problemene som vi møter i dag. Om vi bare ville 
lese det og tro. - Ronald Reagan
 
Måtte din vurdering av Bibelen bli sterkere og la oss vise vår aktelse ved å adlyde den!  

  

Opprinnelig laget av Mark Copeland, oversatt av Erik Wold

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no