1. Joh brev


 

 

Home
Up

 

De aller fleste forskere mener at brevet er skrevet ca. år 90 e.Kr. På dette tidspunkt var alle de andre apostlene døde, og Johannes selv må ha vært svært gammel. Dette brevet er det seneste av de såkalte katolske brev. (Ordet "katolsk" betyr "alminnelig" eller "almen"og har ikke noe med den katolske kirke å gjøre).
Dette brevet er også det mest "katolske" dvs allmenne i det Nye Testamentet. Brevet er ikke skrevet til hverken noen spesiell person, forsamling, gruppe eller distrikt, men har et budskap til alle troende.


Evangeliet ble skrevet for at vi skulle ha liv, mens brevet ble skrevet for at de troende skulle vite at vi har liv.

Se følgende eksempel:

Joh 20,31 Men dette er skrevet for at dere skal tro.........,og for at dere ved troen skal ha liv..................

1Joh 5,13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv,..........Hovedtrekk:

Brevet kan deles i 3 deler:

Kap. 1 og 2 Gud er lys.
Kap. 3 og 4 Gud er kjærlighet.
Kap. 5 Gud er liv.

Nøkkelord: Dermed vet vi. ( 1Joh 2,3 2,29 3,14 3,19 4,2 5,13 5,15 m.m.)DE SYV KONTRASTER:

Ser vi bort fra innledningen (1 Joh 1,1 - 1,5) kan vi dele inn brevet i syv deler som omhandler de syv kontraster.

1. Lys - Mørke 1 Joh 1,5 - 2,11

2. Faderen - Verden 1 Joh 2,12 - 2,17

3. Kristus - Antikrist 1 Joh 2,18 - 2,28

4. Gode gjerninger - Onde gjerninger 1 Joh 2,29 - 3,24

5. Den Hellige Ånd - Den Falske Ånd 1 Joh 4,1 - 4,6

6. Kjærlighet - Hat 1 Joh 4,7 - 4,21

7. Født av Gud - Født av andre 1 Joh 5,1-5,21DE SYV TESTER

Syv ganger i dette brevet finner vi ordene "Dersom vi sier......." eller "Den som sier......", og på hvert sted markeres en test hvor vi kan prøve oss selv. På hvert sted
blir også falskheten åpenbart. Er vi ekte eller er vi falske? Her er de syv tester.

1. Dersom vi sier
at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. 1 Joh 1,6
- falskt samfunn
- ikke ærlig mot andre

2. Dersom vi sier
at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
1 Joh 1,8
- falsk hellighet
- ikke ærlig mot seg selv

3. Dersom vi sier
at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. 1 Joh 1,10
- falsk rettferdighet
- ikke ærlig mot Gud

4. Den som sier:
Jeg kjenner ham! - og ikke holder hans bud, han er en løgner og sannheten er ikke i ham. 1 Joh 2,4
- falsk troskap
- ikke ærlig mot Kristus

5. Den som sier
at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret. 1 Joh 2,6
- falsk oppførsel, adferd
- ikke ærlig mot verden

6. Den som sier
at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket.
1 Joh 2,9
- falsk åndelighet
- ikke ærlig mot sin bror

7. Dersom noen sier:
Jeg elsker Gud! - og alikevel hater sin bror, så er han en løgner.
1 Joh 4,20
- falsk kjærlighet
- ikke ærlig mot noenDE SYV GRUNNER TIL AT BREVET BLE SKREVET

Allerede i første vers forteller Johonnes om det som var fra begynnelsen, det som vi har sett, det som vi har hørt, det vi betraktet, det våre hender følte på. Johannes
har alltid vært en Ordets forkynner og her forteller han om Livets Ord. Men leser vi gjennom hans brev finner vi ut at syv ganger forteller han hvorfor brevet ble
skrevet.


1. Det vi har sett og hørt forkynner vi dere for at dere
kan ha samfunn med oss. 1 Joh 1,3


2. Og dette skriver vi for at deres glede kan være
fullkommen. 1 Joh 1,4


3. Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. 1 Joh 2,1


4. Jeg skriver til dere (syvfoldig forklaring) 1 Joh 2,12-14


5. Jeg skriver til dere......fordi dere kjenner sannheten. 1 Joh 2,21


6. Dette skriver jeg til dere om dem som forfører dere. 1 Joh 2,26


7. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at
dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. 1 Joh 5,13


Mens Paulus argumenterer med logiske resonnement i sine brev, og har med lange avhandlinger med sitater fra GT, og eksempler fra naturen osv.
gir Johannes oss ingen logisk forkraring på sine sannheter. Han bare serverer dype sannheter med enkle ord på en måte som ingen andre forfattere
i NT gjør. Johannes bekrefter sine sannheter med opplevelser og erfaring framfor logiske argumenter og sitater.
 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no