Bibelundervisning


 

 

Home
Up
En god menighet
A good church
Visdommens Frue
Tro på Bibelen
Fillipenserbrevet
Offiserene i NT
Paulus liv
Brevene i NT
1. Joh brev
Salmenes bok
Efesermenigheten
Bønn i NT
Legen Lukas
Minikurs NT
Tempelet Jerusalem
Tall i Bibelen
Matematikk i Bibelen
Ap.gj. delt i to
Dåp i vann
40 ulike personer
Reisen til Rom
Joh og tabernakelet
Evangelisering
La dette sinn
Forkynnelse i NT
3 prekener av Paulus

 

Derfor tror jeg på Bibelen
Forestill deg hva du ville få om du bare tok ti forskjellige forfattere: Fra ett samfunnslag, en generasjon, ett sted, samme tid, med samme sinnstemning, fra samme kontinent og med samme språk, og lot dem uttale seg om ett kontroversielt emne.
Da ville du fått en sammenblanding av ideer, og ingen harmoni.
Bibelen er skrevet under en periode på 1600 år, 40 forskjellige forfattere fra forskjellige samfunnslag og med forskjellige yrker. Dette er nedtegnet på tre forskjellige kontinenter og skrevet i kongelige palasser og i de dypeste fangehull. Likevel inneholder den et entydig budskap. Svaret kan bare være en ting, boken er inspirert av Gud.

 

Tre prekener av Paulus
I Aten har Paulus tilsynelatende en helt annen forkynnelse. Her siterer han ikke jødenes skrifter siden folket her ikke har kjennskap til dette. Isteden siterer han en gresk poet og tilnærmer seg folket ved å påpeke at den ukjente gud som de søker er nettopp den Herre som Paulus forkynner.
 

Apostlenes gjerninger
i to
deler

Apostlenes gjerninger kan del i to nesten like deler. Her finner du paralleller som du kanskje ikke kjente til. I den første delen er Peter frontfigur, mens Paulus er frontfigur i den siste. I den første delen er Jerusalem sentrum, mens Antiokia er sentrum i den andre delen.
 

Johannes brev og 7-tallet

Les om de syv tester, de syv kontraster og de syv grunnene til at brevet ble skrevet.
 

Paulus liv utenom misjonsreisene

I et apokryfisk skrift fortelles det om Paulus’ utseende. Dette er et falskt skrift, men forfatteren ønsket kanskje likevel å fortelle på en troverdig måte hvordan Paulus så ut. Sitat fra Paulus og Theklas gjerninger:
« Og han gikk ut på den kongelige gaten..."

 

Salmenes bøker

Salmenes Bok er delt inn i fem like store deler og har klare paralleller i Mosebøkene.

 

Noen tanker om Filipenserbrevet

Filipper-menigheten må ha vært en av de beste menighetene i den første tid. Den var godt organisert, med tilsynsmenn og menighetstjenere (Fil. 1,1). De gav underhold til Paulus (Fil. 4,15-18) og de står dermed i stor kontrast til korintermenigheten som Paulus nektet å ta imot vederlag fra (2.Kor. 11,7-9).

 

Offiserene i
Det Nye Testamentet

De romerske høvedsmennene som er beskrevet i det nye testamentet, er omtalt på en positiv måte. På gresk er ordet høvedsmann «hekatonarkjos» som betyr «leder av hundre mann», dvs. en sekstiendedel av en legion.

 

Stormen - reisen til Rom

I denne beretningen finner vi mange bilder på vårt kristenliv. Ofte er livet en reise som et skip på havet. Vi ser på de åndelige bildene av Godhavn, Malta osv.
Malta betyr trygg havn eller redning. Dermed kan vers 28:1 oversettes: Da vi var reddet fant vi ut at øya het redning.

En god menighet,
- hvem finner den?

Menigheten merker at det går godt med menighetens arbeid; menighetens lampe slukkes ikke om natten.
(fra Ordspr 31:18)

Høy aktivitet er et sunnhetstegn i Guds menighet. Jeg husker selv vekkelsestider i min egen menighet. Når vi kom på morgenen for å jobbe hendte det at vi møtte andre brødre eller søstere i døra på vei hjem. For ikke så lenge siden var vi i en menighet i sydindia. Der var det bønnemøte 24 timer i døgnet. Alltid var det åpent og aktiviteten gikk døgnet rundt. Bibeltimen er en studie av Ordsp 31.


Who can find a good church
In this study we look at the wife in Proverbs 31:10-31. We shall see that she is a type of the church. The woman throughout the Old Testament is a type of the church of Israel. In the New Testament the relationship between husband and wife is described as the relationship between Christ and the church. Read this unique Bible study of Pro 31

Visdommens Frue og Dårskapens Skjøge

Teksten i denne bibeltimen er fra Ordspr 7:6 – 9:18. Her måter vi to kvinner som representerer henholdsvis dårskapen og visdommen. Jeg har kalt dem Visdommens Frue og Dårskapens Skjøge. Disse avsnitt er fortsatt meget tidsaktuelle og de har et kraftig budskap til oss. Kapittel og vers nummer er fjernet og teksten er satt opp slik at man lettere oppdager innholdet.

La dette sinn være i dere
Det Nye Testamentet forteller mye om hvordan vårt sinn skal være. Vi finner eksempler fra Jesu liv og vi finner formaninger i bl.a. Paulus brever.
Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode!
 

Forkynnelse i Det Nye Testamentet
Litt om forkynnelsen til Døperen Johannes, Peter og andre i det Nye Testamentet.

Da Wesley rundet  83 år, var han lei av å oppdage, at han nu ikke kunne skrive i mer enn 15 timer om dagen uten at han begynte at få ondt i øynene. Da han nådde 86, var han nærmest flau over ikke at kunne klare mer enn to prekener om dagen.
 

Personlig evangelisering

En svensk leder laget for noen år siden en liste med punkter hvor han påpekte Jesu manglende lederegenskaper. I sitt siste punkt påsto han at  Jesus totalt manglet en strategi for hvordan disiplene skulle bringe sitt budskap ut til resten av verden. Det underlige er at denne lederen egentlig har litt rett når han påpeker en viktig forskjell mellom moderen markedsføring og evangeliseringen den første kristne tid. Jesus gir ingen detaljerte instrukser i sin misjonsbefaling. Likevel taler historien for seg om hvordan evangeliet spredte seg og preget alle kulturer og samfunnslag.

 

Brevene sett under ett

Det som mange ikke er klar over er at de fleste brevene i NT er skrevet før
evangeliene. Paulus hadde altså ikke noe Matteus eller Lukas evangelium å
forhold seg til, men likevel så forkynner han evangeliet om Jesus på en
overbevisende måte.

 

Johannes evangelium og Tabernakelet

Det viser seg at oppbyggingen av Johannesevangeliet er svært lik oppbygningen av tabernakelet i Gamle Testamentet. Tabernakelet var jo delt inn i tre deler, slik er det også med Johannes evangelium. Var dette noe Johannes bevisst ønsket å beskrive?
Er det en guddommelig hemmelighet vi nå er inne på?

 

Efesermenigheten

3 km fra sentrum i Efesus lå Diana tempelet. På trappa mellom de gullbelagte søylene skal Timoteus ha blitt slått ihjel av tempelets prester og av folkemengden. Det første tempelet ble brent i 356 f.Kr. av den sinnsyke Herostatos.

 

Legen Lukas og hans skrifter

At Lukas var lege skriver Paulus i Kolosserbrevet, men vi skal se at det er mange flere indikasjoner på at dette stemmer. Vi kan regne med at Lukas kom fra Antiokia og at han aldri selv så Jesus. I en bok utgitt i 1882 "The medical language of St. Luke" av W. Horbart blir mer enn 400 medisinske uttrykk og hentydninger i Lukas ramset opp. Dette har vært mye diskutert, men dette faktum er vanskelig å motbevise.

 

Matematikk i Bibelen

At det finnes konkrete eksempler på matematikk i Bibelen er det ikke alle som er klar over. Her bringes imidlertid noen eksempler på dette.

 

40 ulike personer i Ap.gj 17

I Ap.gj. kapittel 17 så møter vi en rekke mennesker. Vi skal her lese og se litt på hvem disse personer var og om vi skal se om vi kan finne noe mer ut av deres samtid. Kanskje vi også kan se sammenhenger med vår tid og dermed ta lærdom av noe av det som skjedde i dette kapittelet.

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no