Ap.gj. delt i to


 

 

Home
Up

 

Apostlenes gjerninger 

Forfatter: Lukas (var lege Kol 4,17)

Tidspunkt: 63 e.Kr. mens Paulus var i sitt 2. år i Rom (Apgj 28,31)

Lukas har skrevet to bøker i NT, men skrev han også en tredje? Apgj 1,1

Nøkkelord: Apgj 1,8 . . . i Jerusalem, Judea, Samaria og til jordens ende.

Apostlenes gjerninger kan deles i to omtrent like store deler. I den første
delen er Peter frontfigur, mens Paulus er frontfigur i den siste. I den første
delen er Jerusalem sentrum, mens Antiokia er sentrum i den andre delen. I
den første delen blir evangeliet spredd ut fra Jerusalem, gjennom Judea til
Samaria. I den siste delen blir evangeliet spredd fra Antiokia og over hele det
romerske imperiet, ja, like til jordens ende. I den første delen forkastet de
hjemlige jødene Ordet, men i den siste delen så er det de avspredte jødene
som forkaster Ordet. Den første delen ender med fengsling av Peter, mens
den siste ender med fengsling av Paulus.

Evangeliet til Israel (2,14) Evangeliet til Afrika (8,26-40)

Evangeliet til Asia (13,14) Evangeliet til Europa (16,6-11)
Del 1 (kap 1-12)
PETER

Første preken (2,14-39)

Lam mann helbredet (3,1-11)

Trollmannen Simon (8,18-24)

Helbredet av Peters skygge (5,15)

Håndspåleggelse (8,17

Peter blir tilbedt (10,25)

Tabita vekkes fra de døde
(9,38-41)

Peter blir fengslet (12,3-11)

Jerusalem sentrum

Ut til Samaria

Dom over Herodes
PAULUS

Første preken (13,17-42)

Lam mann helbredet (14,8-11)

Trollmannen Elymas (13,8-11)

Helbr. av Paulus svetteduk (19,12)

Håndspåleggelse (19,6)

Paulus blir tilbedt (14,11-15)

Eutykus vekkes fra døden (20,9-12)

Paulus blir fengslet (28,16)

Antiokia sentrum

Ut til Rom

 

 


Bibeltime av Erik Wold
03.10.95
 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no