Bønn i NT


 

 

Home
Up

 


Jesu ord om bønn

Matt. 6, 5 - 15 Bønn i enerom, alene

Men legg merke til at "Fader vår" står i flertallsform

Matt. 18, 19 Bønn sammen med to eller tre

 

Jesu lignelser om bønn

Luk. 11, 5 - 10 Vennen om natten

Frimodighet i bønn (Heb. 4, 14 - 16 og 11, 6)

Luk 18, 1 - 8 Den urettferdige dommer

Utholdenhet i bønn

Luk. 18, 9 - 14 Fariseeren og tolleren

Ydmykhet i bønn. Et nøkkelord: Tilgivelse

Matt. 18, 21 - 35 Den ubarmhjertige medtjener

Tilgi for å få tilgivelse

 

Hvem skal vi be til ?

De fleste steder i det nye testamente ber man til Gud (Faderen) i Jesu navn.

Matt. 6,9-13; Luk. 11,2-4; Joh. 4,22-23; 15,16; 16,23-24;

Ap.gj. 3,9; 4,24-30; 4,47; 10,2; 10,46; 12,5; Åp. 4,11

Rom. 1,8; 10,1; 1.Kor. 1,4; 2.Kor. 1,3-4; 13,7; Ef. 1,3-14; 1,16-17; Fil. 1,3-11; Kol. 1,3-14;

1.Tess. 1,2-3; 2,13; 3,9-13; 5,23; 2.Tess. 1,3; 2,13+16-17; 3,16; 2.Tim. 1,3; Filem. 4;

1.Pet. 5,10; Heb. 13,20

Noen få steder ber man direkte til Jesus.

Joh, 14, 14; Ap.gj. 7, 59-60; Åp. 5, 9

 

Jesu bønner

Jesus dro seg ofte tilbake til øde stedet for å være alene og for å be.

Mark. 1, 35; Luk. 4, 42; Luk. 5, 15; Luk. 6, 12

Oversikt over Jesu bønner, se side 2.

 

Bønn for syke: Jak. 5, 14 - 16

 

Bønn på feil måte

Jak. 4, 3 Be for å tilfredsstille sine lyster

Matt. 6, 5 Be for å bli hørt av mennesker

 

 

"Akk, men manges fred forstyrres, bitter blir så manges lønn,

just fordi de ikke bringer, alle ting til Gud i bønn."

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no