Dåp i vann


 

 

Home
Up

 

Forskjellig slags dåp i Bibelen.

1. Neddykkelser i vann i jødedommen.

a) Proselytt dåp ved overgang til jødedommen beskrevet i Mishna.

b) Renselsesbad i Moseloven. 3Mos 14,8-9

 

2. Johannes dåp i vann

a) Dåp utført av Johannes selv. (Luk 7.29-30.)

b) Johannes dåp(?) utført av Jesu disipler (Joh 3,22; 4,1-2)

c) Johannes dåp utført av bl.a. Apollos (Ap.gj. 18,24-25; Hebr 6,2?)

 

3. Jesu dåp (Matt 3.13-17; Mark 1.9-11; Luk 3.21. )

 

4. Lidelsens dåp. (Matt 20.22-23; Luk 12.50.)

 

5. Dåpen i skyen og havet (1Kor 10,2)

 

6. Dåpen i Den Hellige Ånd (Matt 3,11.14 20,22-23; Joh 1,33; Ap.gj. 1,5; 2,1-4; 11,16; 1Kor 12,13? m.fl.)

 

7. Dåpen for de døde. (1.Kor 15.20)

Vi vet ikke flere detaljer om dette eller om Paulus var enig/uenig handlingen.

 

8. Dåp i vann

a) Jesu dåpsbefaling "i Faderen og Sønnen og DHÅs navn." Mt 28,15-16

b) Dåp "i Jesu navn" Ap.gj. 2,38; 10,48; 19,5 m.fl.

c) "Dåp til Kristus" i Paulus brever Rom 6,3; Gal 3,27.

 

9. Skriftsteder som enkelte (feilaktig) mener beskriver dåp.

Joh 3,5 ; 1Kor 6,11; Ef 5,26; Tit 3,5

 

 

Et viktig avsnitt i Josefus:

Imidlertid mente noen jøder at ødeleggelssen av Herodes arme kom fra Gud. De mente at den var svært rettferdig, som en straff for hva han hadde gjort mot Johannes, som ble kalt Døperen. Herodes hadde nemlig drept ham. Han var en god mann som befalte jødene å utøve dyder, både rettferdighet mot hverandre og fromhet mot Gud. Deretter bød han at de skulle komme for å la seg døpe. For renselsen var akseptabel for ham dersom de ikke gjorde det for å fjerne synd, men for å rense kroppen idet sjelen på forhånd var fullkomment renset ved rettferdighet. Mange flokket seg omkring ham og ble meget beveget over å høre hans ord. Herodes fryktet for at Johannes skulle bruke innflytelsen han hadde over folkene til å skape et opprør. Antiq 18,116-119

 

 

Hva betyr det greske ordet baptizw - baptizo -"å døpe"

Slår man opp i en gresk ordbok finner man at ordet betyr "å dyppe, eller å neddyppe". For å ikke komme med lettvinte forklaringer bringer jeg nedenfor utdrag fra den mest kjente gresk-engelske ordboken Liddell & Scott. Verket er på over 1700 sider og innholder henvisninger til nærmest all mulig gammel gresk literatur. Så her er eksemplene på oversettelse i annen gresk literatur av baptizo:

 

  • "å senke et skip" Polyb 1,51
  • "å bli gjennomblåt, dyvåt" Eubul
  • "over hode og ører" Plut Galb 21
  • "å drukne i spørsmål" eller "å komme på dypt vann" Plat Euthyd 277
  • "ta opp vin ved å dyppe koppen i bollen" Aristopho
  • baptisterium - "svømmebasseng" Plin Ep 2,17

 

Som vi forstår betyr ordet dåp en neddykkelse under vann.

 

Hva er korrekt oversettelse av Matt 28,19?

Ser man på den greske grammatikken viser det seg at «gjør til disipler» står i aorist imperativ, mens «idet dere døper dem» står i presens partisipp. Slår man opp i en hvilken som helst grammatikk bok for nytestamentlig gresk finner man at dette betyr at «gjør til disipler» er en avsluttet handling før dåpen. Og deretter igjen står det: «og lærer dem...». Dette verset blir desverre feiltolket av mange innenfor kristne miljøer. Dette vers kan utdypes mere, men konklusjonen blir den samme som nevnt over.

 

Dåp ved neddykkelse. -
Rom 6.3-5; Kol 2.12;1.Kor 10.1-2;
1.Pet 3.20-21; Apg 8.38; Joh 3.23.

 

Jesu dåp. -
Matt 3.13-17; Mark 1.9-11; Luk 3.21.

 

Jesu befaling til sine disipler.
Matt 28.18-20; Mark 16.15-16.

 

Dåpen på pinsedagen.
Apg 2.37-47.

 

Filip døper i Samaria.
Apg 8.7-13.

 

Hoffmannens dåp.
Apg 8.35-39.

 

Paulus’ dåp.
Apg 9.18 og 22.16.

 

Kornelius’ og hans venners dåp.
Apg 10.47-48.

 

Fangevokterens dåp.
Apg 16.30-34.

 

Paulus døper i Korint.
Apg 18.8; 1.Kor 1.16 og 16.15.

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no