Nye Testamentet


 

 

Home
Up

 

BIBELEN en unik bok

Bibelen er verdens mest leste bok. Men for de kristne er bibelen mer enn en gammel historiebok. Bibelen er nemlig Guds ord til mennesker. Bibelen  er utvilsomt den bok som har betydd mest for menneskene gjennom alle tider. I dag er bibelen oversatt til mer enn 2000 språk og det arbeides intens med å få oversatt den til stadig nye språk, slik at alle kan ha en bibel på sitt morsmål. Dessverre har det ikke alltid vært slik. Under middelalderen, før boktrykkerkunsten måtte biblene håndskrives og ble dermed for dyre å eie for lekfolk. Dessuten var det ikke ønskelig fra katolsk side at lekfolk skulle lese bibelen i frykt for at mennesker skulle tolke skriftene annerledes enn den katolske geistlighet. F.eks. vedtok et katolsk kirkemøte i 1299
et forbud mot bibel lesning blant lekfolk.

Men bibelen fortsatte å prege mennesker og flere og flere ble opplyst om bibelske sannheter slik at nye bevegelser oppsto. Idag er bibelen rettesnor for mennesker som ønsker å leve etter Guds ord. Til tross for dette så kjenner de fleste kristne ikke til bakgrunnen for bibelens overlevering fram til idag. En står da uten vitenskapelige argumenter når mennesker setter bibelens troverdighet i tvil.

Er du klar over at:

  • Det finnes 98 håndskrevne papyrus fragmenter av Det Nye Testamentet.
  • Den eldste (Papyrus nr.52) er fra år 125 og dermed bare 30 år etter Johannes ev ble skrevet.
  • Det er mer enn 300 håndskrevne pergament manuskripter bevart.
  • Den eldste komplette bibel er Codex Sinaiticus fra ca. år 325 e. Kr.
  • Det finnes mer enn 2500 håndskrevne minuskel manuskripter fra 900-1700 e. Kr.
  • Mer enn 2200 håndskrevne greske lektier er bevart.
  • Mer enn 90 gammellatinske oversettelser er bevart.
  • Mer enn 10.000 latinske vulgata manuskripter.
  • I tilegg til dette: Hundrevis av syriske, koptiske, gotiske og andre tidlige oversettelser.
  • De gamle kirkefedrene siterte NT mer enn 500.000 ganger i sine skrifter. Slik at om vi ikke hadde hatt noen av de nevnte håndskriftene ville man alikevel kunne rekonstruere hele Det Nye Testamentet bare utifra kirkefedrenes sitater.I kontrast til andre skrifter fra oldtiden

Bare deler av Tacitus Årbøker er bevart. Men kun i et enkelt håndskrift fra det niende århundre. Alikevel har de fleste ingen problemer med å tro på de
grusomme historiene om keiser Tiberius og Caligula.
I 1870 ble det eneste kjente manuskriptet til "Brevet til Diognetus" ødelagt i en brann. Heldivis hadde man skrevet kopier av brevet.

Jeg har allerede en utvidet versjon av denne siden med mye info som du ikke finner annensteds, men jeg må bare få lagt det ut. Den som venter på noe godt.....

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no