Artikler


 

 

Home
Up
Synden som henger så fast
Nye Testamentet
Jesus Barrabas?
Sterke uttrykk i NT
Hvordan bli kristen
Judas evangeliet

 

Foreløpig er det bare noen artikler som jeg har lagt ut.  De fleste handler om greske ord og uttrykk i Det Nye Testamentet.

Artiklene er ikke så lange, men innholder mye nyttig informasjon. Du vil kanskje også finne helt nye ting som du ikke har vært klar over. Bibelen er en rik bok på mange måter, og de bøker som er skrevet om bibelen er ikke få.
 

Synden som henger så fast

I Hebr 12,1 står uttrykket synden som henger så fast ved oss. Mange har undret seg over denne setningen og det kan være litt interressant å studere dette litt nærmere. Det greske ordet euperistaton, som er brukt her forkommer ikke andre steder i Det NyeTestamentet. Det er derfor litt vanskelig å vite hva dette ordet egentlig betyr. Ordet er imidlertid et ord som er sammensatt av tre deler.

Judas evangeliet

Det samme skjer hver påske. Nye sensasjonelle oppslag i mediene om nye funn som visstnok skal endre vårt syn på kristendommen. Tidligere har det vært graven til Jesu bror, diverse nye tolkninger om Jesu død eller teorier om at Det Nye Testamentet ikke stemmer. I motsetning til tidligere så var det i 2006 noe virkelig nytt og revolusjonerende om vi skal tro det som står i pressen.

Bibelen -en unik bok

Under middelalderen, før boktrykkerkunsten måtte biblene håndskrives og ble dermed for dyre å eie for lekfolk. Dessuten var det ikke ønskelig fra katolsk side at lekfolk skulle lese bibelen i frykt for at mennesker skulle tolke skriftene annerledes enn den katolske geistlighet. F.eks. vedtok et katolsk kirkemøte i 1299
et forbud mot bibel lesning blant lekfolk.

Het Barrabas også Jesus?

Den gamle kirkefaderen Origenes som døde på 200-tallet, bekrefter at noen håndskrifter sier at Barabbas het Jesus Barabbas, mens andre sier at han kun het Barabbas. Moderne bibelforskere mener at det er stor sannsynlighet for at Barabbas het Jesus. De mener det er større sannsynlighet for at skribentene som kopierte håndskriftene fjernet navnet enn at noen skulle ha lagt det til senere. Legger vi merke til hvordan Pilatus uttaler seg om disse personene ser vi at han presiserer at valget er mellom røveren og Jesus, som de kaller Kristus. Altså bruker Pilatus mere enn kun navnet Jesus, han legger til «som de kaller Kristus».

 

Sterke uttrykk i
Det Nye Testamentet

Jeg vil ingenlunde slippe deg og ingenlunde forlate deg. Hebr 13,5 (1930)

Slik er dette skriftstedet oversatt i 1930 oversetten fra Det Norske Biblelselskap. Ser man på den greske teksten finner man ut at det er en forsterket nektelse som blir brukt. På gresk er det to ord for «ikke». Det ene er ou og det andre er me. Betydningen av disse uttrykk som altså begge betyr «ikke» kan vi sette opp i en liten tabell. Slik blir disse ord beskrevet i den store gresk engelske ordboken «Liddel and Scott»:

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no