Efesermenigheten


 

 

Home
Up

 

Byen Efesus

1/4 til en million mennesker bodde i Efesus på Paulus tid. Den var kristenhetens tredje viktigste by etter Jerusalem og Antiokia.

 

Litt om byen

Efesus var romerrikets 4. største by. Stammetro medførte at drap av foreldre forekom. (1Tim 1,9). Marmorbelagt storgate. Rike mennesker bodde her. En rik mann hadde privat teater i bakgården med med plass til mer enn 1000 mennesker. Flere skoler. Hadrians tempel. Biblioteket som på Paulus tid hadde mer enn 200.000 papyrus og pergament skrifter. Alt brant og alt er gått tapt. Deler av biblioteket er gjennoppbygd.

Torget (angoraen) har innrisset visdomsord i handelsbodene. «Jeg var rik, men tapte alt», «Jeg har reist 300 ganger til Rom». Sml Pauli ord til Timoteus 1Tim 6,17 Rike skal ikke være overmodige. På torget var det også et solur og en vanndrevet klokke. Skilt med ordet «bordell» står fortsatt i byruinene.

Teateret 66 buer, 333m langt har plass til 25.000 tilskuere. Her er det meget god akustikk, og man hører godt selv uten høytalere. Sportgymnaset hvor man blant annet drev med løp. Se 1Kor 9,24-26 ; Gal 2,2 ; Gal 5,7 .Havnegaten Arkadiane, ble bygd 400 f.Kr og var 500 m lang. Her vandret Paulus, Johannes, Appolon, Timoteus, Akvilas, Priskilla mm.

Utenfor byen finner vi hulen med legenden om de 7 kristne som gjemte seg under forfølgelse og sov i mange år, derav uttrykket syvsovere. 7 km fra byen ligger Marias hus som ble gravd ut etter en tysk nonnes visjon.

 

Artemis tempelet - Diana tempelet.

Den greske gudinnen Artemis heter Diana på latin. I våre gamle bibler er ofte de latinske navnene nevnt, selv om det i den greske grunnteksten står de greske navnene. Se forøvrig Apgj 14,12 hvor guden Zevs blir kalt Jupiter i noen oversettelser. Det første er gresk og det siste er altså latin.

3 km fra sentrum i Efesus lå Diana tempelet. På trappa mellom de gullbelagte søylene skal Timoteus ha blitt slått ihjel av tempelets prester og av folkemengden. Det første tempelet ble brent i 356 f.Kr. av den sinnsyke Herostatos. Derav uttrykket «herostatisk berømmelse». Det tok 220 år å bygge det opp igjen. Diana tempetet var en av oldtidens flotteste bygninger. Det var en av de syv underverker. Tempelet var 125m langt og 50 m bredt. Det hadde over 100 marmorsøyler som var over 20m høye. Tempelet var synlig langt til havs. Hør hvordan en oldtidsforfatter, et øyenvitne, beskrev dette tempel.

 

«Jeg har sett de hengende haver i Babylon, den olympiske Zevs statue , kollossen på Rhodos, pyramidene i Egypt, fyrtårnet i Alexandria og Mausolus gamle grav. Men da jeg så Diana tempelet stige mot skyene, mistet alle de andre underverkene sin glans.»

og han legger til:

 

«..det vakreste verk som noensinne er laget av mennesker.»

På grunn av sølvsmeden Demetrius blir det opprør i byen, og Paulus må forlate Efesus. Ap.gj 19,24-41. Folket som tjente penger på tempelet så sin inntekt i fare. Det siste tempelet ble ødelagt i 263 e.Kr. av østgoterne. Diana dyrkelsen representerte et vilt sex-liv uten hemninger.

 

 

Paulus i Efesus

År 53 e. Kr kom Paulus og Timoteus til Efesus. De gikk først til jødene og forkynte i tre måneder i synagogen. Men til slutt må han bryte med dem Ap.gj. 19,9. Paulus lærte i Tyrannus skole i 2 år.

 I det meget omdiskuterte håndskriftet Codex D fortelles det at Paulus underviste fra den 5-9 time det vil si fra kl 11.00 til kl.16.00. Dette håndskriftet, Codex D, har en såkalt vestelig tekst, og Apgj er ca 25% lenger enn øvrige håndskrifter. Men tilleggsopplysningene i denne teksten går ikke på teologiske ting, men stort sett bare på slike detaljer som nevnt over. Dermed har motivet og opprinnelsen til denne teksten vært mye diskutert blant forskerne.

Det var mange slaver blant de kristne og det tredje året begynner Gud å gjøre usedvanlige ting. Mirakler og helbredelser skjer. Her blir svetteduker brukt Ap.gj. 19,11. Herrens ord har framgang. Spåbøker og pornografiske skrifter for 160.00 kr blir kastet på bålet.

«I Efesus blir jeg inntil pinsen for en stor og virksom dør er opplatt for meg og det er mange motstandere.» 1Kor 16,8-9

Paulus kom aldri mer til Efesus. Han møter bare de eldste i Milet Ap.gj. 20,13-38.

 

 

Johannes i Efesus

Johannes nevnes ikke i Apostlenes Gjerninger etter apostelmøtet i 48 e.Kr. Ap.gj 15. Her blir han kalt en av «støttene Ap.gj 15,16. Gal 2,9.

Den «tause perioden» fra 48- 95 e.Kr. er en gåte. I år 44 e.Kr. blir hans bror Jakob avlivet Ap.gj. 12,2. Ved Jesu kors hadde Johannes fått beskjed om ta vare på Maria Jesu mor. Dermed er det sannsynlig at han flyktet med Maria etter at forfølgelsen begynte. Johannes er ikke nevnt i Paulus brev bortsett fra Gal 2,9 som igjen henspeiler Ap.gj 13 og første misjonsreise i år 44. Noen mener at Johannes kom til Efesus i år 64 eller 66 andre mener det kan ha vært etter år 70 e.Kr. Men vi må huske at Maria som fødte Jesus må ha vært minst 20 år ved årtusenskiftet og dette var en lang og strevsom reise. La oss se hva historien og kirkefedrene sier.

 

Kirkefedrene og tradisjonen

Biskop Papias (150 e.Kr.) sier at begge Sebideus sønnene led en voldsom død. (Mark 10,39)

Polykrates (190 e.Kr.), biskop i Efesus, skriver at Johannes vitnet og lærte i Efesus og han skriver at Johannes døde der. Iræneus og Eusebius bekrefter dette.

Eusebius (død 339 e.Kr.) sier at Johannes kom til Efesus i 48 e.Kr.

Kirkemøtet i Efesus i år 431 sier at Johnnes og Maria kom til Efesus mellom 37 og 48 e.Kr.

Det var en jødekristen menighet i Efesus da Apolls kom dit Ap.gj 18,27. Hadde Johannes vært der?

Polykarp var Johannes disippel. Iræneus var Polukarps disippel, og han var senere biskop i Lyon.

Ingen vet riktig hvordan Johannes døde. Tradisjonen forteller at han levde inn i Trajans tid 98 - 117 e.Kr. Eusebius forteller at det er to graver i Efesus som har innskriften Johannes.

I 90 årene er det en forstander i Efesus ved navn Onesimus. Dette kan være slaven som Paulus omtaler i brevet til Filemon. Han skal ha samlet alle Paulus brever.

Ignastus, biskop i Antiokia, skriver i år 110 et brev til efeserne.

«Onesimus, jeg priser høyt deres gode gudsordning at dere alle lever i sannheten og at det ikke forekommer sektvesen hos dere. Dere hører ikke på noen som ikke i sannhet taler om Jesus Kristus. Jeg har fått vite at noen har kommet reisende til dere med dårlig lære, men at dere ikke tillot dem å så den ut hos dere. Dere stoppet ørene til.»

Dette må sies å være et fint vitnesbyrd om Efesermenigheten bare 10 år etter Johannes skrev sitt sendebrev i Åp 2.

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no