Fillipenserbrevet






 

 

Home
Up

 

Forfatter: Undertegnet av Paulus og Timoteus (1,1), men hovedforfatteren er allikevel Paulus, se 2,19 hvor Paulus sier: «Jeg vil sende Timoteus.»

Sted: Paulus var fengslet (1,7 og 1,13). Noen mener det var i Cesarea (Ap.gj. 23,33),
men av Fil. 1,14 og 4,22 forstår vi at stedet var Rom.



Paulus besøkte Filippi første gang på sin andre misjonsreise ca. år 50 e.Kr. Ap.gj. 16,12-40.
Han hadde i utgangspunktet tenkt å reise til Bitynia (Ap.gj. 16,7), men Jesu Ånd gav dem ikke lov. Dette var første gang evangeliet kom til Europa. Hoffmannen i Ap.gj. 8 hadde tidligere brakt evangeliet til Afrika.

Byen Filippi var en gresk-romersk by, hvor innbyggerne kalte seg romere (Ap.gj. 16,21), og det var få jøder i byen. Derfor var det ingen synagoge i byen, men jødene samlet seg ved en elv utenfor byporten, Ap.gj. 16,13. Den første som ble frelst var en kvinne, og den første som ble utfridd var også en kvinne.

Filippenser-menigheten må ha vært en av de beste menighetene i den første tid. Den var godt organisert, med tilsynsmenn og menighetstjenere (Fil. 1,1). De gav underhold til Paulus (Fil. 4,15-18) og de står dermed i stor kontrast til korintermenigheten som Paulus nektet å ta imot vederlag fra (2.Kor. 11,7-9). Vi leser heller ikke om umoral i filippensermenigheten.
Epafroditus var kanskje forstander i menigheten (Fil. 4,18).

Filippenserbrevet er et av de mest lettleste brev i NT. Språket er vesentlig enklere enn det vi møter i f.eks. romerbrevet eller efeserbrevet. Lightfoot kaller brevet for: «det minst dogmatiske av apostelens brever».


Brevet handler mer om eksempelets makt.

- Jesu eksempel, Fil.1,27-2,16
- Timoteus’ eksempel, Fil.2,19-24
- Epafroditus’ eksempel, Fil.2,25-30
- Paulus’ eksempel, Fil.3,1-4,9




Den firfoldige Kristus:

Kap. 1 Kristus, mitt liv, v.21
Kap. 2 Kristus, mitt sinn, v.5
Kap. 3 Kristus, mitt mål, v.10
Kap. 4 Kristus, min styrke, v.13

Stikkord for brevet må vel likevel være ordet «GLEDE», som er nevnt 16 ganger i brevet.
I Fil.3,1 skriver Paulus nesten på en litt humoristisk måte at de skulle glede seg. Dette til tross for at han selv satt i lenker.




Jesu syvfoldige fornedrelse: Fil. 2, 6-8

1. ikke aktet det for et rov å være lik Gud
2. gav avkall på det
3. tok en tjeners skikkelse
4. kom i menneskers lignelse
5. fornedret seg selv
6. ble lydig inntil døden
7. ja, korsets død


GUD ....... MENNESKE ....... TJENER ....... FORBRYTER
«La dette sinn være i dere .....», Fil. 2, 5



Paulus’ gamle liv: Fil. 3, 5-6

1. omskåret på den åttende dag
2. av Israels ætt
3. Benjamin stamme
4. en hebreer av hebreere
5. overfor loven en fariseer
6. i nidkjærhet en forfølger av menigheten
7. i rettferdighet etter loven ulastelig



Alt dette regnet Paulus som skarn (søppel)

- forat jeg kan vinne, v.8
- forat jeg kan kjenne, v.10
- forat jeg kan nå fram, v.11
- forat jeg kan gripe det, v.12

«For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren!» Fil. 3, 1.



Bibeltime, 10. september 1996
ved Erik Wold



 

 

 

 



Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no