Paulus liv


 

 

Home
Up

 


PAULUS’ LIV OG VIRKE UTENOM MISJONSREISENE


Oppvekst og barndom

1. Ap.gj. 22, 3 1. Født i Tarsus
2. Oppfostret i denne by (Jerusalem)
3. Opplært ved Gamaliels føtter
Det ser altså ut som om han flyttet til Jerusalem da han var ganske liten; «Levd iblant mitt folk fra ungdommen av.» Ap.gj. 26, 4.
Hans søster og hennes sønn bodde i Jerusalem, Ap.gj. 23, 16.
Paulus’ mor er ukjent, men hans far var fariseer og romersk borger, Ap.gj. 23, 6.
Han var av Benjamin stamme, Fil.3, 5.
Paulus snakket gresk, Ap.gj. 21, 37, og hebraisk, Ap.gj. 22, 2.


Ungdom

Opplært ved Gamaliels føtter, Ap.gj. 22, 3, men gikk lenger enn han i sin nidkjærhet, Gal. 1, 14. I Ap.gj. 5, 34-39 advarer faktisk Gamaliel mot forfølgelse av de kristne, men Paulus forfulgte de kristne, Ap.gj. 8, 1 og 9, 1. Paulus samtykte i mordet på Stefanus, Ap.gj. 7. Paulus var da en ung mann, Ap.gj. 7, 58.
I Ap.gj. 26, 9-11 står det noen sterke uttrykk. Her står det faktisk at Paulus «tvang de kristne til å spotte.» Han fikk fullmakt av yppersteprestene til å forfølge de kristne, Ap.gj. 9, 1-2 og 26, 12.


Paulus’ omvendelse

Nevnt hele tre ganger i Apostlenes gjerninger, kap. 9, 22 og 26.


Paulus’ tidlige virke

Kom til Damaskus, men dro først ut i Arabias ørken før han begynte å forkynne i Damaskus, Gal.1, 17.
Var tre år i Damaskus og forkynte i synagogene, Gal. 1, 18 og Ap.gj. 9,20.
Dro til Jerusalem, men var der bare i 15 dager, hos Peter, Gal.1, 18.
Disiplene fryktet ham. Han ble bare kjent med Peter og Jakob, Herrens bror, Gal. 1, 18, men Barnabas tok seg av ham, Ap.gj. 9, 26-27. Disse vers ser ut til å være
i konflikt med Gal. 1, 19, hvor han poengterer sterkt i neste vers at det er sant det han skriver.
Paulus og Barnabas ser ut til å innlede et vennskap og samarbeid fra dette tidspunktet.
«Samarbeidet» blir imidlertid brutt i slutten av kap. 15 hvor de drar hver sin vei.

Da jødene søkte å slå Paulus ihjel, reiser han tilbake til sin barndoms hjemby, Tarsus,
Ap.gj. 9, 30. Barnabas finner Paulus i Tarsus og de reiser til Antiokia og blir der et helt år med stor vekkelse. Ap.gj. 11, 25. Her blir disiplene for første gang kalt
kristne.
På grunn av hungersnød reiser Paulus og Barnabas til Jerusalem med hjelp, Ap.gj. 11, 29-30. Men de vender tilbake til Antiokia sammen med Markus, Ap.gj. 12,
25.
Så tar Den Hellige Ånd ut Paulus og Barnabas til deres første misjonsreise, Ap.gj. 13, 1-2.


Paulus’ utseende

Bibelen gir oss ikke noen beskrivelse av hvordan Paulus så ut, men noen vers gir og likevel et inntrykk av at det ikke var noe spesielt syn.
1.Kor. 2, 3 «var hos dere i skrøplighet.»
2.Kor. 10, 10 «legemlig nærvær er skrøpelig - - -», «tale aktes som intet.»
2.Kor. 12, 7 Paulus’ torn i kjødet


I et apokryfisk skrift fortelles det om Paulus’ utseende. Dette er et falskt skrift, men forfatteren ønsket kanskje likevel å fortelle på en troverdig måte hvordan Paulus så ut. Sitat fra Paulus og Theklas gjerninger:
« Og han gikk ut på den kongelige gaten som leder til Lystra og stilte seg der for å vente på ham, og han iakttok dem som kom og sammenlignet dem
med Titus’ beskrivelse. Og han så Paulus komme. Denne var en mann, liten av vekst, flintskallet, med krumme ben, med god holdning, sammenvokste
øyenbryn, en litt krokete nese, full av nåde. Iblant så han ut som et menneske, iblant hadde han en engels ansikt.»


Andre sider ved Paulus

Paulus lar Timoteus omskjære, Ap.gj. 16, 3, men forteller at Titus ikke ble det, Gal. 2, 3.
Paulus gir et lurt svar etter å ha skjelt ut ypperstepresten, Ap.gj. 23. En underlig oppførsel av Paulus.
Paulus’ syn på seg selv på tre forskjellige tidspunkt:
1. Den ringeste av apostlene, 1.Kor. 15, 9. År 59
2. Den aller ringeste av de hellige, Ef. 3, 8. År 64
3. Den største blant syndere, 1.Tim. 1, 15. År 66
Paulus forteller om hva han har opplevd av farer, 2.Kor. 11, 23-27.


Paulus’ sene virke

I Rom.15, 24+28 forteller han at han ønsker å reise til Spania. Vi vet ikke om han kom dit.
Vi vet at han var i Rom i over 12 år, og han døde der, Ap.gj. 28.

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no