Salmenes bok


 

 

Home
Up

 

"SALMENES BØKER"

av Erik Wold

Salmene er delt inn i 5 bøker i den hebraiske bibel.

Bok 1 Salme 1 - 41 Hovedsakelig av David Begynner lik 1.Mos., med velsignelse,
og avslutter med lovprisning og et
dobbelt "amen", Salme 41,14.

Bok 2 Salme 42 - 72 Hovedsakelig av David Begynner lik 2.Mos., med nød og gråt,
og avslutter med lovprisning og et
dobbelt "amen", Salme 72,19.

Bok 3 Salme 73 - 89 Hovedsakelig av Asaf Begynner lik 3.Mos., i helligdommen,
og avslutter med lovprisning og et
dobbelt "amen", Salme 89,53.

Bok 4 Salme 90 - 106 Hovedsakelig anonyme Begynner lik 4.Mos., med Moses og Israel som gjør opp regnskap i ørkenen,
og avslutter med lovprisning, et "amen"
og et "halleluja", Salme 106,48.

Bok 5 Salme 107-150 Delvis av David Hele denne gruppen av salmer handler
og delvis anonyme om Guds ord, jf. 5.Mos. 8,3,
og avslutter med lovprisning og et
"halleluja".Hvem har skrevet Salmene?

73 salmer av David NB. Salme 2 er Davids salme ifølge Ap.gj. 4,25
Salme 95 er Davids salme ifølge Hebr. 4,7
12 salmer av Asaf 50, 73 - 83
10 salmer av Korahs barn 42, 44 - 49, 84, 85, 87
1 salme av Heman 88
2 salmer av Salomo 72, 127, (72 er også med blant Davids salmer)
1 salme av Moses 90
1 salme av Etan 89
50 anonyme salmer

Salmene er sitert 36 ganger i Det Nye Testamentet.


Overskrifter

34 salmer er uten overskrift F.eks. 1, 2, 10
52 salmer har en enkel overskrift F.eks. 11, 13, 14
14 salmer har en historisk overskrift F.eks. 3, 7, 18, 30, 34
15 salmer er "sang ved festreisene" Salme 120 - 134
4 salmer har en spesiell hensikt Salme 38, 70, 92, 102
31 salmer har en "spesiell tittel" F.eks. 4, 5, 6, 7

Salme 4 er en kveldssang. Salme 5 er en morgenbønn.


Innholdet i salmene

9 salmer om rettferdighet 1, 15, 84, 91, 92, 101, 112, 128, 131
4 salmer om Sion 87, 122, 132, 133
16 "historiske" salmer 40, 42, 43, 70, 78, 81, 102, 104 - 107, 114, 124, 126, 129, 132
8 kongelige salmer 8, 19 - 21, 24, 29, 61, 101
Hyrdesalmen 23
Brudesalmen 45
Trygghetens salme 91

Salme 117 er den korteste salmen.
Salme 119 er den lengste salmen.

Salme 118, 8 er det midterste verset i bibelen og inneholder noe av
det mest sentrale i bibelens budskap.

Foran mange av salmene er det beskrevet hvordan de skulle framføres. F.eks. Salme 4 med strengelek, Salme 5 med blåseinstrumenter, Salme 92 på sabbatsdagen,
Salme 121 ved festreisene.


Mot slutten går vi imidlertid mot et klimaks hvor alle instrumentene skulle være med,
les Salme 150! "Alt som har ånde, love Herren! Halleluja."

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no