Reisen til Rom


 

 

Home
Up

 

Stormen –Reisen til Rom

 

Bibeltime med Erik Wold 23.08.05

 

Da nu hverken sol eller stjerner lot sig se på flere dager, og et svært uvær var over oss, var det fra nu av forbi med alt håp om redning. Apgj 27:44

 

Les Ap.gj. 27:1 til 28:1

 

Legg merke til vers 1. Historien er skrevet i ”vi-form”. Dette må bety at Lukas har vært med på denne reisen. Aristarkus var også med.

 

Vi avsnittene:

16:10-17

20:5-15

21:1-18

27:1 – 28:18

 

Paulus kunne vært satt fri, men hadde innanket sin sak for keiseren i Rom. (26:32)

 

I år 59 e.Kr falt fastedagen den 5. oktober. Det var da allerede farlig å ferdes på sjøen i Middelhavet. Den trygge perioden var på sommeren.

 

Den sikre periode: 27 mars – 14 september

Den risikofylte periode: 14 september til 11 november

Den farlige periode: 11 november til 10 mars

 

Andre oversettelser: Offiseren satte mer lit til ”kapteinen” og ”eieren av skipet”. 27:11

 

Skip i midtøsten:

 

ü      Ca 600 funn i middelhavet

ü      ”Jesus båten” – 2x8m plass til 12-15 personer.

ü      Cæsarea 45m langt.

ü      Lucian sier i 2. årh at Isis skipet var 55m x 15m med 13 fra bunn til dekket og hadde 3 master. Kunne frakte 1000 – 3500 tonn med korn

ü      Keiser Caligula fraktet obelikst fra egypt til Rom. Veide 496 tonn.

ü      Keiser Claudius krevde at skip måtte kunne frakte minimum 68 tonn korn.

 

 

I denne beretningen finner vi mange bilder på vårt kristenliv. Ofte er livet en reise som et skip på havet. Vi ser på de åndelige bildene av Godhavn, Malta osv.
Malta betyr trygg havn eller redning. Dermed kan vers 28:1 oversettes: Da vi var reddet fant vi ut at øya het redning.

 

Erik Wold

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no