Synden som henger så fast


 

 

Home
Up

 

evperistaton

I Hebr 12,1 står uttrykket synden som henger så fast ved oss. Mange har undret seg over denne setningen og det kan være litt interressant å studere dette litt nærmere. Det greske ordet euperistaton, som er brukt her forkommer ikke andre steder i Det NyeTestamentet. Det er derfor litt vanskelig å vite hva dette ordet egentlig betyr. Ordet er imidlertid et ord som er sammensatt av tre deler.

ev - er en forstavelse som på gresk betyr god, godt. Det er denne forstavelsen vi finner i ordet evangelium som betyr Godt Budskap
peri - er en preposisjon som betyr omkring. Sammenlign med vårt ord periferi som betyr omkringliggende.
istemi - er et vanlig gresk verb som betyr å stå. Her i bøyd form staton. Sammenlign med vårt ord statisk som betyr stillestående.Uttrykket skulle dermed ordrett bety "synden som står godt omkring oss". Det er desverre ikke alltid like riktig å oversette greske uttrykk så bokstavelig. Det som er avgjørende er hvordan uttrykket ble brukt i nytestamentlig tid. Dette er imidlertid vanskelig da uttrykket ikke finns i annen gresk literatur og i Det Nye Testamentet forkommer altså dette ordet bare en gang. Noen eksempler på lignende ord, og hvordan de er brukt i gammel gresk literatur, kan vi heldigvis gi.


ev peri agågos (Lucianus ca.160 e.Kr.) - lett snudd rundt

ev peri oristos (Strabo ca. 25 f Kr.) -vel definert

ev peri fåros (Plutarchus ca. 80 e.Kr.) - lett oppdaget

peri stasis (Teleclides ca. 440 f.Kr) - stående rundt.


Uttrykket i det siste eksempelet betegner her en "flokk stående rundt huset" på det nevnte stedet. Dette ordet finnes flere steder i gresk litteratur. Alle disse steder betyr ordet omkring liggende. Ut ifra dette ser det ut til at den riktigste oversettelsen vil være "synden som så lett omringer oss".

Leser man hele verset i sammenheng vil man se at det handler om å avlegge alt som tynger og synden som................ Siden det er snakk om å avlegge noe er det kanskje alikevel litt vanskelig å oversette uttrykket med "synden som så lett omringer oss". La oss se på hele verset slik det tradisjonelt er oversatt:

Så la oss derfor,
da vi har en så stor sky av vitner omkring oss,
legge av alt som tynger,
og synden som henger så fast ved oss,
og løpe i den kamp vi har foran oss.
Hebr 12,1

Paulus bruker her egentlig et bilde fra sportsarenaene. "Løpe i den kamp" betegner at vi skulle kjempe åndelig lik de som kjempet på idrettsarenaene. Ser vi litt nærmere på hvordan de praktiserte idretten finner vi raskt ut at det var litt annerledes enn dagens idrett. Bla. så var de nakne under lekene og det uttrykket som vi bruker for gym, gymnastikk er egentlig gresk og betyr naken. Dermed får verset om å avlegge det som tynger litt mer mening. Spørsmålet er om "skyen av vitner",
som henspeiler til kap 11, også hentyder til tilskuerne under løpet. Helt til bunns i dette verset kommer vi kanskje aldri, men vers 3 og 4 indikerer motstand fra både syndere og synden. I 1997 kom det i Danmark ut en ny oversettelse av Det Nye Testamentet. Dette nytestamentet er oversatt av forhenværende sokneprest i den danske kirke Ole Wierød. Han har oversatt dette verset på en ny måte som jeg syns var meget fin etter mine studier av dette verset. Avslutter derfor med å sitere
Ole Wierøds oversettelse med norsk stavemåte. 


Derfor, da vi nå har så stor en sky av vitner omkring oss,
så la oss avlegge enhver byrde
og den synd som så lett innfanger oss,
og la oss kjempe med tålmodighet i den kamp,
som ligger foran oss.

Hebr 12,1 Ole Wierøds oversettelse

 

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no