Tall i Bibelen


 

 

Home
Up

 

1
 • Ett tallet betegner først og fremst den ene og unike Gud. 5 Mos 6,4.
 • Synden kom også inn i verden ved en mann, men vi blir også rettferdiggjort ved den ene. Rom 5.

 

2

 • To tallet kan i bibelen stå for både enhet og skille.
 • Mann og kvinne blir ett,
 • dyrene gikk parvis inn i Noas ark
 • og det var gjerne to dyr som ble ofret på alteret i GT.
 • Disiplene ble også sendt ut to og to Luk 10,1.
 • Loven ble også skrevet på to tavler.
 • Som kontrast til dette finner vi de to veier i Matt 7, 13-14.

 

3

 • Det første vi tenker på angående tre-tallet er den treenige Gud. Matt 28,19 m.fl.
 • Men i GT finner vi at Moseloven ble gitt på den tredje dag 2 Mos 19,11.
 • Jonas var tre dager i fiskens buk,
 • likesom Jesus oppsto på den tredje dag etter at tre personer ble korsfestet på Golgata.
 • Tallet 3 blir ofte kalt Guds tall.

 

4

 • Guds navn YHWH har fire bokstaver på hebraisk.
 • En firkant har fire hjørner og fire sider.
 • De fire verdenshjørner er nevnt i Åp 7,1 ; 20,8
 • og de fire vinder blåser Jer 49,36 Esek 37,9 Dan 7,2.
 • Esekiel så fire vesener kap 1 og det var fire dyr som oppsto i Daniels bok.
 • I Åp 4,6 finner vi fire livsvesener og i Dan 2 fire riker.
 • Det finnes også 4 evangelier i NT
 • og Peter så en duk som ble heist ned etter fire hjørner Ap.gj. 10,11.
 • Tallet 4 blir ofte kalt verdens tall.

 

5

 • Fem tallet finner vi oofte i sammenheng med ti tallet.
 • De fem gode og de fem dårlige jomfruer i Matt 25.
 • David tok også med seg 5 stener da han skulle slå Goliat 1Sam 17,40.
 • Fem spurver blir solgt i Luk 12,6.
 • Kvinnen ved Sykars brønn Joh 4 hadde hatt fem menn, mens den rike mann i Luk 16, 28 hadde fem brødre.

 

6

 • Gud skapte mennesket den skjette dag.
 • Mennesket skulle arbeide i 6 dager 2Mos 20,9 Luk 13,14.
 • Tallet seks er ellers et bilde på det ufullkomne.

 

7

 • Syv er fullkommenhetens tall.
 • Syv skaperdager, høytidene varte i syv dager,
 • blodet skulle sprenges syv ganger under ofringene i 3 Mos 4,6.
 • Naaman dyppet seg 7 ganger i  2Kong 5. De gikk rundt Jeriko syv ganger osv. osv.
 • I NT finner vi syv tjenere, syv demoner i Maria Magdalena, og syv menigheter, basuner osv i Joh Åp.
 • 7-tallet går igjen og igjen i hele bibelen.

 

8

 • Åtte mennesker ble frelst i Noas ark 1Pet 3,20.
 • Omskjærelsen foregikk den åttende dag.
 • Esekiels syn ofret prestene den åttende dag Esek 43,27.

 

10

 • Ti bud,
 • Ti plager over Egypt.
 • I NT finner vi 10 talenter, 10 pund, 10 byer og 10 jomfruer.

 

12

 • Det hebraiske året har tolv måneder og dagen har tolv timer.
 • Israel hadde tolv sønner som ble til de tolv stammer 1Mos 49,28.
 • Kristus utvalgte tolv apostler Matt 10,1 og 12-tallet betegnger derfor Guds utvelgelse.
 • 12-tallet blir ofte kalt menighetens tall.

 

40

 • Tallet førti betegner ofte Guds mektige gjerninger.
 • Syndfloden 1Mos 7,17 varte i 40 dager.
 • Moses fastet i førti dager på fjellet, mens Mose liv var delt inn i tre perioder av 40 år.
 • Elias gikk i førti dager 1Kong 19,8,
 • Gud ville ødelegge Ninive etter 40 dager Jonas 3,4.
 • Israels folk gikk også 40 år i ørkenen, og 40 år betegner dermed en generasjon.
 • Jesus var førti dager i ørkenen Matt 4,2 og reiste hjem på kristihimmelfartsdag 40 dager etter påske.

 

70

 • Tallet 70 har ofte sammenheng med Guds administrasjon.
 • Noas 70 etterkommere er nevnt i 1Mos 10.
 • Sytti personer dro til Egypt i 1Mos 46,27.
 • Sytti eldste ble salvet til å administrer Israels folk i ørkenen 4Mos 11,16.
 • Juda var sytti år i babylonsk fangenskap.
 • 70 "uker" ble ble gitt i Daniel 9,24. 
 • Jesus utvalgte 70 disipler i Luk 10,1.
 • Og Jesus vil vi skal tilgi 7 x 70 ganger.

 

666

 • Dyrets tall i Åp 13,18.
 • Det står også at det er et menneskes tall.
 • Flere regnestykker har gjennom tiden vært satt opp for å forsøke å finne ut hvem som er dyret.

 

 

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no