Tempelet Jerusalem


 

 

Home
Up

 

TEMPELET I JERUSALEM DEL 1

 

Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn -den som leser det se til å skjønne det! -

Matt 24,15

  • ca. 1250 f.Kr. Tabernakelet lages. "Gud bor i telt" 2Mos 25,8-9

 

 

SALOMOS TEMPEL

ca. 990 f.Kr. David vil bygge et tempel for Herren. 1Krøn 28,2-3

954 f.Kr. Salomo bygger Herrens tempel. 1Kong 5 - 8

Størrelse 30 x 27 x 13.5 m 1Kong 6,2

Bygget ferdig på 7 år. 1Kong 6,38

13 år for å bygge sitt eget hus. 1Kong 7,1

Et løfte med betingelse 1Kong 9,6-7

586 f.Kr. Nebukadnesar bortfører skattene i Guds hus. 2Kong 24,10-13

Han brenner og ødelegger tempelet. 2Kong 25,8-17

Jødene bortføres til Babylon.

 

 

SERUBABELS TEMPEL

539-515 f.Kr. Gud legger tanker i Kyros hjerte om at tempelet

kan gjenreises. Esra 1,1

Ofringene begynner enda før grunnvollen er lagt. Esra 3,6

Grunnvollen blir lagt Esra 3,7-11

Folket jublet, men de gamle gråt Esra 3,12-13

Men, hvem gjorde rett? Svar: Hagg 2,3-9

Arbeidet fortsetter Esra 4,1-5

Arbeidet stanser i 16 år, delvis p.g.a. latskap Esra 4,24

Arbeidet fortsetter videre og tempelet innvies. Esra 6,16-22

Dette tempelet sto i nesten 500 år.

167 f.Kr. Antiokus Epifanes innfører kampleker nedenfor tempelet 2Makk 4,13-20

Antiokus Epifanes vannhelliger tempelet. 1Makk 1,22

Den olympiske guden Zeus blir dyrket i tempelet. 2Makk 6,2

Det blir drevet hor i tempelets forgård. 2Makk 6,4

Mattatias og hans sønner reiser seg til kamp. 1Makk 2,1-

Etter 3½ år renses tempelet igjen. 1Makk 4,43

 

Daniels profetier angående Antiokus Epifanes

som er et forbilde på Antikrist. Dan 7,25; 8,23; 9,26; 11,21

 

I neste bibeltime om Tempelet i Jerusalem skal vi se nærmere på Herodes Tempel, Jesu ord om tempelet, og om tempelets ødeleggelse år 70 e.Kr. Vi vil se paraleller med de hendelser som er beskrevet her. Det vil gi nytt lys over bibelens profetier, dobbelt profetier, og trippel profetier.

 

 

 

TEMPELET I JERUSALEM DEL 2

 

"... Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende."

Luk. 21,24

 

SERUBABELS TEMPEL

63 f.Kr Pompey beleirer Jerusalem, tar byen og legger

den inn under Roma.

 

HERODES' TEMPEL

20 f.Kr. Herodes bygger opp igjen tempelet.

 

66 e.Kr. Det jødiske opprøret mot Roma begynner.

70 e.Kr. Titus beleirer og erobrer Jerusalem, brenner ned

tempelet og ødelegger byen.

132 e.Kr. Bar Kochba opprøret gir byen tilbake på

jødiske hender.

133e.Kr. Den romerske keiser Hadrian knuser opprøret,

plyndrer byen og bygger en ny by på ruinene,

til ære for Zevs.

638 e.Kr. Islam kommer til byen seks år etter Mohammeds død.

692 e.Kr. Klippemoskeen blir bygget.

701 e.Kr. Al-Aqsa moskeen på tempelplassen fullføres.

1099 e.Kr. Byen kom under Korsfarernes styre.

1917 e.Kr. Britene inntar Jerusalem, gjør slutt på ottomansk

og muslimsk styre og administrerer byen i 30 år.

1948 e.Kr. Israel erklæres som egen stat. Jødene bekjemper

de innvaderende arabiske armeer og tar halvparten

av byen. Jordan tar den andre halvparten og

gjennomfører muslimsk styre.

1996 e.Kr. Israel og PLO skal starte forhandlingene om byens

framtid.

 
 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no