Egyptisk Museum


 

 

Home
Up

 

Det Egyptiske Museum i Berlin ble en uforglemmelig opplevelse for meg. De slapp meg inn bak den offisielle utstillingen og førte meg opp på loftet hvor jeg fikk se ting som få andre har sett.
Utenfor det Egyptiske Museum i Berlin. Hit dro jeg for å finne bibelske håndskrifter.
Etter å ha sett litt rundt i museet spurte jeg om de hadde noen bibelske manuskripter der. De tilkalte da en mann som førte meg opp på loftet i museet. I dette rommet sto det mange gamle kasser med 1908, 1906 osv. Dette var årstallet for når disse skriftene ble funnet.
Altså de fleste var nesten hundre år gamle. Da jeg spurte hva de inneholdt sa den hjelpsomme mannen på bildet at det var det ingen som visste eksakt, da ingen har gått igjennom alt som finnes.
Det meste så ut som nærmest sagspon og mannen fortalte meg at det vil ta århundreder å sortere ut og få tydet alle papyrusene.
Denne kassen var nesten enda verre. Det blir ikke lett å sortere ut dette. Spesielt ikke når de andre bitene, om de finns, like gjerne kan
ligge på andre siden av jordkloden. Leste forøvrig for noen dager siden at det er en amerikaner som mener å ha funnet flere
nytestamentlige manuskripter fra disse kassene her i det Egyptiske Museumet i Berlin.
I rommet ved siden av jobbet forskjellige proffessorer med å skrive av alle de greske tegnene. Dette tror jeg var en gammel kontrakt fra
Egypt over hva som ble solgt og kjøpt for ca. 2000 år siden.
Men jeg fant da et bibelsk manuskript til slutt. Denne viste seg å tilhøre Codex 0265. Den andre halvparten lå tilfeldigvis i et annet
museum i tidligere Øst Berlin. De to bitene vil snart bli gjenforent. Skriftet er fra Luk 7 og er datert til det sjette århundrede. For en
person som meg med en vanvittig interesse for greske manuskripter var dette et stort øyeblikk.


 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no