Forkynnelse i NT


 

 

Home
Up

 


Forkynnelse i Det Nye Testamentet

 

 

Døperen Johannes forkynnelse:

Denne Guds mann levde i ødemarken og hadde et radikalt budskap. Vi finner hans forkynnelse i alle fire evangelier Matt 3, Mark 1,  Luk3 og  Joh 1. Vi finner det lengste sitatet fra Johannes preken i Luk 3:7-20. Legg merke til Johannes radikale budskap og at han også forkynte dåp i den Hellige Ånd.

 

Jesu forkynnelse:

Vi finner mye om Jesu forkynnelse i NT, men den lengste prekenen, den såkalte bergprekenen, finner vi i Matteus og Lukas. Matteus kapittel 5-7 har det lengste avsnittet, mens vi finner en kortere versjon av bergprekenen i Luk 6:20-49.

Jesus talte ofte i lignelser og tydet lignelsene for disiplene (f.eks Matt 13),men vi finner ikke noen direkte lignelser i bergprekenen.

 

Peters forkynnelse:

Peter hadde ikke hatt noen tid til å forberede noen preken da han talte til jødene på pinsefestens dag. Ap.gj.2:14-40. Her fikk Peter den åpenbaring at Joels profeti var gått i oppfyllelse. Det samme gjaldt Davids profeti i Salme 110:1.

 

Stefanus forkynnelse:

Den første martyr Stefanus måtte lide døden for sin forkynnelse i Ap.gj. kap 7. Legg merke til at han taler til jødene og siterer mye historie fra det Gamle Testamentet.

 

Filips forkynnelse:

“Da oplot Filip sin munn, og idet han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han ham evangeliet om Jesus.” Apgj 8:35. Filip forkynnner ut ifra et skriftsted i Esaias. Forkynnelsen inneholdt også budskapet m dåp ved full neddykkelse.

 

Paulus forkynnelse:

Det beste eksempelet på Paulus forkynnelse finner vi i Ap.gj. 13:15-41.Legg merke til likheten mellom måten Paulus og Stefanus preket på. Ellers finner vi selvfølgelig mye om Paulus lære og forkynnelse i alle hans brever. Kanskje spesielt Romerbrevet og Efeserbrev. Paulus ga også sitt vitnesbyrd under forsvarstalen til folket i Apgj 22 og i forsvarstalen til Agrippa i kap 26. Vi finner også litt av Paulus vitnesbyrd i første kapittel i galaterbrevet. Men i Ap.gj. 13 så for vi et direkte sitat ifra Paulus preken.

Vi finner i Ap.gj 19:9-10 at Paulus underviste i to år i Tyrannus skole i Efesus. Det sies i et håndskrift at han underviste fra klokken 11 til 16.

I Ap.gj. 20:9 preker Paulus så lenge at en mann sovner og faller ut av vinduet.

 

 

Visste du....

...at John Wesley holdt i gjennomsnitt  3 prekener om dagen i 54 år. I alt mer enn 44.000 prekener, foruten hans store skrivearbeid. Da Wesley rundet  83 år, var han lei av å oppdage, at han nu ikke kunne skrive i mer enn 15 timer om dagen uten at han begynte at få ondt i øynene. Da han nådde 86, var han nærmest flau over ikke at kunne klare mer end to prekener om dagen.

 

...at Luther, foruten sine universitetsforelesninger, sin salmeskrivning og oversettelsen av den tyske Bibel, skrev en bok hver 14. dag i 25 år.

 

...at Charles Spurgeon skrev 135 bøker samt en del hefter.

 

...at den lengste registrerte preken blev avholdt av baptisten Ronald Gallagher, Virginia, USA med start den 26. juni 1983. Gallagher preket i 120 timer!

 

Bibeltime 26.09.00 Erik Wold

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no