Judas evangeliet


 

 

Home
Up

 

Judas evangeliet –mer enn 30 sølvpenger

Det samme skjer hver påske. Nye sensasjonelle oppslag i mediene om nye funn som visstnok skal endre vårt syn på kristendommen. Tidligere har det vært graven til Jesu bror, diverse nye tolkninger om Jesu død eller teorier om at Det Nye Testamentet ikke stemmer. I motsetning til tidligere så var det i 2006 noe virkelig nytt og revolusjonerende om vi skal tro det som står i pressen. Det var første gang teksten til et ukjent skrift kalt Judas evangeliet, ble offentliggjort. De som eventuelt måtte vakle i sin tro pga dette kan ta det helt med ro. Dette skriftet endrer ingenting av forskernes syn på den tidlige kristendommen, men det kaster derimot nytt lys over de gnostiske sektene i Egypt i den første kristne tid. Disse sektene i Egypt hadde sin helt spesielle tro og syn på tilværelsen. De trodde ofte på to guder (dualismen), og blandet kristendommen inn i sitt filosofiske tankemønster. De forestilte seg at den nytestamentlige gud kjempet mot den gammeltestamentlige og så på legemet som et fengsel for ånden. Ut fra denne tanken forstilte man seg muligens Judas som en frigjører siden han forårsaket Jesu død. Man vet fortsatt ikke alt om disse gnostiske sektene og deres kompliserte tankegang, men det er tydelige likheter med dagens New Age sekter.
De første kristne lederne etter apostlene, de såkalte kirkefedrene, kjempet en innbitt kamp mot disse kjetterske sektene. Blant annet skriver biskop Iraeneus fra Lyon i 180 e.Kr om en liten sekt som kalles kainittene. De har, sier Iraeneus, laget et falskt oppdiktet evangelium som de ærer, og de har kalt dette Evangeliet etter Judas.

Gjennom århundrer har teologene slått seg til ro med at dette skriftet har gått tapt og at alt vi vet om dette er de få linjene som Iraeneus skrev i 180 e.Kr. Men på 70-tallet fant altså en bonde i Egypt en bok på over 60 ark i en grotte i ødemarken. Mannens identitet er fortsatt ikke kjent, ingen som driver med smugling og salg av manuskripter i Egypt tør å stå fram. Historien videre er rene krimromanen. Det var innbrudd, bedrageri, arrestasjoner, umoral og pengeutpressing som fulgte i manuskriptets kjølevann. I 1983 ble manuskriptet vist fram for en professor på et hotellrom med dempet belysning. Han forstod at skriftet var gammelt, men fikk ikke ta bilder eller gjøre notater i den korte tiden han hadde til disposisjon. Imidlertid så han at ordet Judas gikk igjen flere steder i den koptiske teksten. Men ingen hadde enda klart å identifisere dette manuskriptet som ble forsøkt solgt på det svarte markedet. Da professoren ikke hadde de nødvendige 3 mill dollar som forlangtes for manuskriptet, så havnet det i en bankboks i New York hvor det ble liggende i 16 år. Under denne tiden forsøkte den egyptiske selgeren å selge skriftet til blant andre Martin Schøyen i Norge. Disse forhandlinger skjedde ved to tilfeller i 1990 og i år 2000. Fax fra disse forhandlinger ligger nå tilgjenglig på nettet. Til slutt var egypteren i skikkelig pengekrise og i 2005 ble manuskriptet solgt til en pris av 300.000 dollar. En visstnok latterlig lav pris for et slikt unikt skrift fra oldtiden, men en høyere pris enn de 30 sølvpenger som Judas fikk for å forråde Jesus.

Hvilken ny informasjon om Jesus, Judas og disiplene inneholder så dette manuskriptet? Etter å ha lest den engelske oversettelsen som TV kanalen National Geographic har publisert, sitter jeg med inntrykket av at dette gnostiske evangeliet ligner veldig på de andre gnostiske evangeliene som eksisterer. Jeg føler også at det bærer preg av å være skrevet lenge etter tiden hvor Jesus levde, etter raskt å ha lest igjennom det. Ingen forskere påstår at Judas personlig forteller sin historie i dette manuskriptet, selv om reklamen til fjernsynsselskapet påstår nettopp dette. Skriftet handler altså om diktning fra en gnostisk sekt i Egypt og inneholder derfor ikke noe seriøs informasjon om Jesus og disiplene. Men skriftet gir ny informasjon om gnostisismen i det andre århundre e.Kr. I sitt første brev til Timoteus så advarer faktisk Paulus mot gnostisismen.

Timoteus! ta vare på det som er deg overgitt, så du vender deg bort fra det vanhellige tomme snakk og motsigelsene fra den kunnskap (gr:gnosis) som falskelig kalles så , som noen bekjenner seg til, så de har faret vill i troen. Nåden være med deg! 1Tim 6:20-21
 
 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no