La dette sinn


 

 

Home
Up

 

 

Jesu Kristi sinnelag

 

La dette sinn være i dere, som og var i Kristus Jesus. Fil 2:5

 

Det Nye Testamentet forteller mye om hvordan vårt sinn skal være. Vi finner eksempler fra Jesu liv og vi finner formaninger i bl.a. Paulus brever.

 

9 Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode! 10 Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre! 11 Vær ikke lunkne i eders iver; vær brennende i ånden; tjen Herren! 12 Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen. 13 Ta eder av de hellige i deres trang; legg vinn på gjestfrihet! 14 Velsign dem som forfølger eder; velsign, og forbann ikke! 15 Gled eder med de glade, og gråt med de gråtende! 16 Ha ett sinnelag mot hverandre; attrå ikke det høie, men hold eder gjerne til det lave; vær ikke selvkloke! 17 Gjengjeld ikke nogen ondt med ondt; legg vinn på det som godt er, for alle menneskers åsyn! 18 Såfremt det er mulig, da hold I på eders side fred med alle mennesker! 19 Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. 20 Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete; om han tørster, gi ham å drikke! for når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode. 21 La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode! Rom 12:9-21

 

 

Bergprekenen.

I bergprekenen finner vi selve grunnvollen eller fundamentet i det kristne sinn. I Matt 5-7 finner vi bergprekenen.

 

Legg merke til uttrykket:

"Dere har hørt det er sagt”.....”men JEG sier dere...”. Dette finner vi seks ganger i kapittel 5 i Matteus.

 

 

 

Et sinn som tilgir

Vi skal tilgi. Les Matt 6:12; Ef 4:32; Matt 5:44 Eksempler: Luk 23:34; Apgj 7:60

 

Et barmhjertig sinn

Matt 5:7; Jak 2:13 Eksempel: Luk 10:30-37

 

Et sinn fylt av kjærlighet

Joh 21:15-17;  1Kor 13

 

Et fredelig sinn

Joh 14:27 Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!

Matt 9:50; Matt 5:9

Vi skal forkynne fred: Apgj 10:36; Rom 10:15

Fred med Gud Rom 5:1

Eksempler Mark 5:34

Fred med hverandre Rom 14:19

 

Et sinn uten vrede

Eksempel: Matt 26:1-13

Rom 12:19  2Kor 12:20 Ef 4:26.31 Kol 3:8; 1Tim 2:8

Likevel blir også Jesus vred: Mark 10:14

Guds vrede Joh 3:26

 

Et glad sinn

Fil 3:1; Fil 4:4

Den rette glede Luk 10:17-21 Den fortapte sønn Luk 15:24

En glad giver: 2Kor 9:7

Bibeltime 06.06.00 Erik Wold

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no