Johannes på Patmos


 

 

Home
Up

 

På denne reisen i middelhavet så bestemte vi oss for å følge i Apostelen Johannes fotspor for en dag.

Jeg Johannes var på den øy som kalles Patmos for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Åp 1,9

 

Før vi kom fram til Patmos gjorde vi en liten stopp på en lite kjent øy som heter Leros. Her var det svært pentog lite turister. Fra et kloster som lå på toppen av øya hadde vi god utsikt. En drosjesjåfør guides oss litt rundt den lille timen vi hadde til rådighet før båten gikk videre. Patmos1.JPG (28873 bytes)
Patmos2.JPG (21098 bytes) Her har vi imidlertid kommet frem til Patmos. Vi hadde en litt underlig følelse i magen ved å være på dette stedet som Johannes en gang var og hvor han mottok sin åpenbaring og så inn i fremtiden. Øverst til høyre på bildet ser vi Johannesklosteret med de hvite omkringliggende husene. Dette klosteret har en lang og interessant historie. Klosteret ble opprettet i 1088 e.Kr og ligger på et sted hvor det tidligere var et Artemis tempel. Grunnleggeren Christodoulus byttet til seg Patmos mot jordområder på Kos og Strovilos. Kontrakten er 2 meter lang.
Dette var en søndag, og klosteret stengte tidlig. Vi hadde derfor svært dårlig tid og måtte skynde oss. Men før vi besøkte klosteret måtte vi jo innom grotta hvor legenden sier at Johannes mottok sin åpenbaring fra Gud. Det var en naturlig grotte, men inngangen minnet mest om en ordinær kirke. Patmos3.JPG (13478 bytes)
Patmos5.JPG (16189 bytes) Inne i grotta var det ganske mørkt. Noen lamper og ikoner minnet oss om at dette var en ortodoks helligdom, men det var ikke vanskelig å føle historiens sus fra den gang Johannes var på denne øya. Mange legender om Johannes finns på Patmos. Her inne i grotta var det en sten hvor man mente at Johannes sekretær Prokoros satt og skrev. Legenden forteller at en stor sprekk i hvelvingen over hulen kom ved at fjellet sprakk når Jesus åpenbarte seg og sa "Jeg er Alfa og Omega."
Med gresk skrift står det "Den hellige Johannes Teologen". Patmos er og blir Apostelen Johannes øy. Patmos4.JPG (12088 bytes)
Patmos6.JPG (11456 bytes) Munkene i klosteret lever slik de alltid har gjort. Her blir mine to sønner ganske små sammenlignet med denne munken. Munkene bor i husene rundt klosteret og går gjerne hjem for å spise. Dette er et av de frieste klostrene i Hellas og er altså ikke lukket slik mange andre klostre er.
Biblioteket i klosteret inneholder 890 håndskrevne manuskripter og ca. 2000 gamle bøker. Dessuten ligger det mer en 13.000 dokumenter i arkivene. Den første katalogen over inneholdet ble laget i 1201 e.Kr. Mange av manuskriptene er rikt illustrert. Patmos7.JPG (9530 bytes)
Patmos8.JPG (9742 bytes) Den eldste bibel er Codex Purpureus, men inneholder bare 33 blader. Denne er en såkalt bysantisk tekst, kanskje skrevet i Konstantinopel. Innholdet av disse er fra Markus evangelium og manuskriptet er fra 6.årh.
Patmos er ikke stor. 15km lang og 9km bred på det meste. Som du ser av bildet er Patmos ganske tynn på midten ca. 300m. 41 kv.km. er flateinnholdet på øya. Patmos9.JPG (11492 bytes)
 
 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no