Paulus i Siracusa


 

 

Home
Up

 

Få steder kommer oldtiden så nær som i Siracusa på Sicilia i Syditalia. Her levde Arkimedes og her skrev Platon og Sokrates flere av sine verk.

Den gamle domkirken i Siracusa gjemmer på en hemmelighet. Det er nemlig stor sannsynlighet for at selveste Paulus har besøkt denne bygningen. Fasaden er fra 1700-tallet med statuer av både Paulus og Peter, men søylene i bygningen er mye eldre. Bygningen var opprinnelig et Athene tempel fra 5. århundre f.Kr. Romerne gjorde det til tempel for Minerva og i år 700 var tempelet så velbevart at man simpeltent bare fylte igjen mellomrommet mellom de ytterste søylene med sten og mur og gjorde avgudstempelet om til en kirke.

Fra siden så ser man tydelig de gamle søylene fra det opprinnelige tempelet stikker fram.
Inne i bygningen er søylene enda mer synlig. 26 av de opprinnelige 34 søylene er fremdeles inntakt.

Vi vet at Paulus var svært interessert i befolkningens daglige liv og deres religiøse dyrkelse. Et tydelig eksempel på det finner vi under Paulus besøk i Aten. Der leser vi at Paulus gikk rundt og så på helligdommene og templene på Akropolis. Paulus snakket med folk og studerte deres liv. Det var under reisen til Rom at Paulus kom til Siracusa. I følge Ap.gj. 28:12 så var Paulus og fangene 3 dager i byen. I løpet av denne tiden er det stor sannsynlighet for at Paulus også besøkte denne bygningen. Vi finner også antydninger om Paulus interesse for de greske og romerske guder i samme kapittel. Paulus bemerker nemlig at gallionsfigurene på båten han seilte med var gudene Castor og Pollux.

Bare noen få meter fra havet så finner vi utrolig nok en ferskvannskilde. Her pipler det stadig opp ferskvann fra Arethusa-kilden slik det har gjort i tusenvis av år. I følge sagnet så var Arethusa en av Artemis nymfer og hun styrtet seg her etter å ha blitt forfulgt av en flodgud. Dermed ble det en kilde på stedet i følge sagnet og idag er stedet beplantet med papyrus og både ender og karper trives nå her.
Benkene for tilskuerne i det greske teateret er hugget ut direkte av fjellveggen. Teateret er meget gammelt. Det ble bygd fra år 480 f.Kr til 212 f.Kr. Det blir fortsatt holdt festspill i teateret og
Like ovenfor teateret ligger et kildevell hvor det strømmer ut rent vann.
Paradis steinbruddet kalles stedet hvor krigsfanger i flere århundrer hentet byggematerialer til Siarcusa. Her var det flere grotter og et frodig landskap med citrusfrukter.
Dionysos øre kalte kunstmaleren Caravaggio denne grotten som faktisk ligner på et øre. Legenden forteller at de mest ustyrlige av fangene ble holdt i varetekt i denne hulen.
Legenden forteller at Dionysos utnyttet det spesielle ekkoet som den 60 m dype grotten ga. Det som blir visket innerst i hulen kan nemlig hører fra et hull oppe på klippeveggen. Lyden blir nemlig 16 ganger forsterket i hulen og river man i stykker et papir høres det nesten ut som et pistolskudd.
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no