Minikurs NT


 

 

Home
Up
Minikurs NT del 1
Minikurs NT del 2
Minikurs NT del 3
Minikurs NT del 4
Minikurs NT del 5
Minikurs NT del 6
Minikurs NT del 7
Minikurs NT del 8
Minikurs NT del 9

 

Bibelen er verdens mest leste bok. Men for de kristne er bibelen mer enn en gammel historiebok. Bibelen er nemlig Guds ord til mennesker. Bibelener utvilsomt den bok som har betydd mest for menneskene gjennom alle tider. Idag er bibelen oversatt til mer enn 2000 språk og det arbeides intensmed å få oversatt den til stadig nye språk, slik at alle kan ha en bibel på sitt morsmål. Desverre har det ikke alltid vært slik. Under middelalderen,
før boktrykkerkunsten måtte biblene håndskrives og ble dermed for dyre å eie for lekfolk. Dessuten var det ikke ønskelig fra katolsk side at lekfolk skulle lese bibelen i frykt for at mennesker skulle tolke skriftene annerledes enn den katolske geistelighet. F.eks. vedtok et katolsk kirkemøte i 1299 et forbud mot bibel lesning blant lekfolk.

Men bibelen fortsatte å prege mennesker og flere og flere ble opplyst om bibelske sannheter slik at nye bevegelser oppsto. Idag er bibelen rettesnor for mennesker som ønsker å leve etter Guds ord. Til tross for dette så kjenner de fleste kristne ikke til bakgrunnen for bibelens overlevering fram til idag. En står da uten vitenskapelige argumenter når mennesker setter bibelens troverdighet i tvil.

Etter å ha gått igjennom dette Minikurset vil du vite mye mer om Det nye testamentets unike historie.

Start